TRYST 2017 - IITD
TEAM MEMBERS
Overall Coordinator
Vaibhav Anand
Core Team Members
Abhishek Gwaskoti
Akanshu Verma
Arpit Jain
Sagar Mittal
Siddharth Bagrecha
Vinkush Dhamija
Accommodation
Abhi Jain
Ayush Varshney
Jahanavi Bansal
Design
Harman Singh
Saurabh Parikh
Shubham Paliwal
Utkarsh Sinha
Vinay Agarwal
Events
Aniket Saha
Anirban Mukhopadhyay
Nikhil Gupta
Shubendu Sumbli
Tarun Jain
Finance
Hemant Jain
Tushar Khandelwal
Guest Lectures
Akshit Goyal
Ojasvi Alankar
Priyanshi Mishra
Raghav Rattan
Riya Agarwal
Saurabh Srivastava
Hospitality
Akash Singh
Navneet Bihani
Aditya Pratap Singh
Infrastructure
Anand Sangwan
Rajat Aggarwal
Suyash Bhutada
Marketing
Abhijeet Jain
Harsh Gupta
Mukul Agarwal
Yash Choudhary
Prizes
Priyanshi Garg
Shashank Garg
Vatan Goyal
Publicity
Akanksha Puwar
Ashwin Bhola
Jay Naulakha
Unnati Mahajan
Security
Jatin
Social
Rashmi Raj
Rupika Taneja
Technical Head
Vaibhav Srivastava
Technical
Abhijeet Chordia
Workshop
Anant Sharma
Manika Narula
Varun
Vasu Tekriwal

loading